Verkaling wellant24 februari 2021: Najaar 2017 zijn bij boomkwekerij Fleuren proefsgewijs verschillende behandelingen qua tijdstippen van ontbladeren uitgevoerd. Deze bomen zijn voorjaar 2018 op de Proeftuin geplant. Na het planten bleek er verschil in bekleding te zijn. In 2019 en 2020 zijn bloei, groei en productie gevolgd. Wanneer en hoe in de kwekerij ontbladerd werd, bleek effect te hebben op de aanvangsproductie van Wellant in de boomgaard.

 

2021-2_Samenvatting_demo_verkaling_Wellant_irt_ontbladertijdstip_in_kwekerij