In het Fieldlab Fruit 4.0-project ‘Dronebeelden voor beter boomgaardmanagement’ hebben NFO, WUR, Aurea Imaging, Fruitconsult en GPX Solutions met 4 fruittelers in de Betuwe, en financiering door het Fruitpact en Proeftuin Randwijk, samengewerkt om het wortelsnijden te vergemakkelijken en tegelijk preciezer uit te voeren. Hiervoor wordt in het groeiseizoen met een drone de groeikracht van de bomen op boomniveau bepaald. Met hulp van de GPS-coördinaten kan deze informatie worden omgezet in een taakkaart, waarmee een wortelsnijder op GPS wordt aangestuurd.

Om tot een betrouwbare inschatting van de groeikracht te komen, is er in 2018 en 2019 een vergelijking gemaakt tussen de informatie uit de dronebeelden en de boomgaardsituatie. Met een drone kan bijvoorbeeld vegetatiehoogte, biomassa en bladgroen worden gemeten. In totaal zijn 5 Conference-boomgaarden, waaronder de V-haag op Proeftuin Randwijk, betrokken in het onderzoek, omdat de boomgaarden allemaal net wat anders kunnen zijn.

Voor het inschatten van de groeikracht van Conference-peer met hulp van dronedata zijn er nu 2 modellen, nl. een spil-model en een V-haagmodel. Voor het maken van de taakkaart moet een drempelwaarde in het model worden gekozen, vanaf welke groeikrachtwaarde er wordt wortelgesneden. Het model geeft een uitkomst tussen 0 en 10, waarbij 5 de ideale groeikracht voorstelt. Boven een waarde 5 is groeikrachtiger dan gewenst, onder een waarde van 5 is de groeikracht te laag. Als drempelwaarde in de betrokken boomgaarden wordt gekozen voor een drempelwaarde van 6,5  waarboven er wordt wortelgesneden. De telers geven de voorkeur aan het enkelzijdig wortelsnijden met de keuze van volledig wel snijden of niet snijden.

In de deelnemende boomgaarden werd ca. 85% van de bomen op de juiste manier wortelgesneden. Bij 10-15% van de testbomen werd de groeikracht iets te laag ingeschat, die daardoor door de machine worden overgeslagen terwijl die eigenlijk wel gesneden moesten worden. In maximaal 3% van de gevallen zouden minder groeikrachtige bomen wel worden wortelgesneden wat eigenlijk niet zou moeten. Daarbij werden overigens nooit bomen met een hele zwakke groei toch wortelgesneden.

De betrokken Betuwse telers gaven aan erg tevreden te zijn met deze uitkomst. Deze precisie is met de huidige manier van wortelsnijden moeilijk te evenaren. Bovendien is het wortelsnijden hiermee flexibeler uit te voeren. Ook als bomen inmiddels al zijn gesnoeid is met de taakkaart precies bekend welke boom wel of niet moet worden gesneden. Loonbedrijf Van Ossenbruggen te Ingen heeft een NAP-wortelsnijder op GPS beschikbaar, welke als loonwerk kan worden ingehuurd voor het wortelsnijden op GPS.

Auteur: Pieter van Dalfsen (WUR)