Afgelopen jaar hebben VGB/Sercom de fertigatieunit bij Berry Brothers in Zoelen geleverd, ten behoeve van de nieuwe in te richten bessen- en bramenpercelen in potten. De verwachting is dat de expertise vanuit de glastuinbouw echter ook voor grondgebonden teelten voordelen op kan leveren. Binnen de systemen kunnen bijvoorbeeld de diverse blokken draadloos én op afstanden tot wel 5 kilometer aangestuurd worden.

Gezien haar toenemende positie binnen de fruitsector heeft Sercom besloten om het nieuwe rode bessenonderzoek binnen Proeftuin Randwijk te ondersteunen. Zij ondersteunen dit project met een gold sponsorship. Als proeftuin zijn wij Sercom natuurlijk zeer erkentelijk voor deze stap.