Het programma vindt in de buitenlucht plaats. Per startmoment is er ruimte voor maximaal 2 groepen van elk maximaal 30 bezoekers die gelijktijdig rond gaan.

Onderwerpen die tijdens deze wandeling aan bod komen:

  • Dunning Natyra en overkapt telen
  • Ontwikkelingen in onkruidbestrijding
  • Rui, zetting en verruwing bij Conference
  • Vergroening gewasbescherming
  • Nieuwe rassen peer
  • Robuuste appelrassen
  • Fruit 4.0
  • Rondgang langs proeven en demo’s in het kleinfruit

Dit programma biedt ons de mogelijkheid om op aangepaste manier toch een aantal resultaten van de proeftuin met u te kunnen delen.

Er zullen tijdens het aangepaste programma strikte COVID-19 richtlijnen gelden welke op dat moment actueel zijn bij het RIVM. Aanmelden voor deelname aan het programma is hierbij verplicht en kan via deze link.

Wij hopen u graag te verwelkomen op één van deze 2 dagen!

Hartelijke groet,

Proeftuin Randwijk | Organisatie open dag

Indien u vragen heeft mag u contact opnemen met Proeftuin Randwijk via:
opendag@proeftuinrandwijk.nl of 0488-422957.