Met het verlies van Calypso dat dit jaar een allerlaatste keer kan worden ingezet, is het vooralsnog onduidelijk hoe deze kever vanaf volgend jaar moet bestreden worden.  De enige andere middelen die overblijven met een keverwerking in het begin van het seizoen zijn Sivanto Prime en Gazelle.  Dit zijn echter niet de sterkste middelen voor het bestrijden van deze kever.  Sivanto Prime is nog de beste optie, maar deze moet dan worden ingezet met de hogere dosering.  Met deze dosering mag het product echter enkel om de 2 jaar worden ingezet.  Zoeken naar een tweede optie of een alternatieve bestrijdingsstrategie is daarom een grote prioriteit voor de Nederlandse fruitteelt.

In deze zoektocht naar een mogelijk alternatief is in de proef enkele weken geleden Siltac SF gespoten. Ook na de bloei  zal het effect van dit middel op appelbloesemkever beproefd worden. Na de bloei zal ook van een aantal andere middelen (chemische middelen en groene middelen) gekeken worden naar de effecten op de bestrijding van de kevers.

Evenals vorig jaar was de appelbloesemkever reeds zeer vroeg actief.  Op de proeftuin werden de eerste kevers waargenomen eind februari.  Op dat moment waren er nog geen nieuwe groene delen op de appelbomen.  Vorig jaar werd daarom besloten nog niet in te grijpen en te wachten op de eerst volgende periode met verhoogde activiteit van deze kevers.  Deze beslissing bleek in 2019 achteraf een verkeerde beslissing.  Pas in de 2e helft van maart 2019 was de temperatuur hoog genoeg (>15°C) voor de inzet van een insecticide.  In de proef werden toen op dat tijdstip de verschillende insecticiden 2 maal ingezet.  Bij de evaluatie na de bloei bleek echter dat geen van de toegepaste middelen, inclusief Calypso, toen meer een effect had gehad op de aantasting.  Het lijkt dat we vanaf nu in een vroeg seizoen moeten ingrijpen bij de eerste kans die ons gegeven wordt, en niet meer moeten wachten op de eerste groene delen.  Waarnemen blijft echter belangrijk, aangezien het totaal geen zin heeft om te behandelen als de kevers niet aanwezig zijn. Ook dit jaar waren de weersomstandigheden zeer moeilijk om een bestrijding uit te voeren. Op de Proeftuin is dit half maart gebeurd. Bij de bloei zal het effect duidelijk worden.