Allereerst zal er aandacht zijn voor de snoei. We starten om 13:00 op het bedrijf van Gerwin van Maanen, Kalkestraat 34D, 6669CP Dodewaard. Vervolgens wordt de bijeenkomst vervolgd op Proeftuin Randwijk, waar het programma wordt voortgezet met enkele lezingen, hierbij zal aandacht zijn voor de volgende onderwerpen: waaronder het middelenpakket, proeftuin Resultaten, dataverzameling en data-gebruik bij de teelt in potten & toelichting op Proeven voor 2024 – gericht op de teelt van rode bessen in de toekomst.

 De bijeenkomst kan meetellen voor licentieverlenging; graag aanmelden via de website. https://kennisbijeenkomsten.nl Het exacte programma voor deze middag is hier ook te vinden.