Doel en opzet geslaagd!
Het symposium begon met een aantal inspirerende sprekers: David Kleijn, Karin Winkler en Jeltje Stam (onderzoekers Wageningen University & Research), Frens Pries (lector bijengezondheid bij Hogeschool Van Hall Larenstein & lector Duurzame bestuiving van gewassen bij Hogeschool Inholland) en Frans Pladdet (senior beleidsmedewerker Stichting Groenkeur).

David Kleijn vertelde dat er in Nederland ongeveer 357 soorten wilde bijen voorkomen. Dat de bijenstand achteruitgaat, wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een gebrek aan goede ‘huisvesting’ en een gebrek aan voedsel. Vooral hiermee willen fruittelers aan de slag in het project “De Fruitigste gastvrijheid voor de bij”.

Frens Pries hield de aanwezigen voor dat de gezondheid van bijen een wereldwijd aandachtspunt is. Hij pleitte onder andere voor onderzoek om een gezonde omgeving te ontwerpen voor alle bestuivende insecten en voor meer samenwerking tussen telers, overheid en natuurorganisaties op dit vlak.

Karin Winkler ging in op wat fruittelers op hun bedrijven kunnen doen. Haar belangrijkste tip is om bijenvriendelijke maatregelen gelijkmatig te verdelen over het hele bedrijf (de zogenaamde bouwsteengedachte), zodat er voor de bijen een ‘ecologische route’ door het hele bedrijf ontstaat.

Frans Pladdet ging in op ecologisch bermbeheer gericht op bescherming van bijen en vlinders. Het gaat daarbij niet alleen over wat er in de berm groeit en bloeit, maar ook om hoe en wanneer er gemaaid wordt.

In het avondprogramma waren er een drietal veldexcursie op Proeftuin Randwijk. Jan Peeters (Fruitconsult) gaf een rondleiding gericht op maatregelen voor de honingbij.

Karin Winkler nam de bezoekers mee langs bijenvriendelijke maatregelen gericht op o.a. metselbijen en Aat Rietveld (imker en ambassadeur biodiversiteit voor de NBV) vertelde de deelnemers bij de bijenstal over de bloeiboog als belangrijke voedselbron voor bijen.

Het programma werd afgesloten onder het genot van een glaasje Betuwse Krenkelaar. Henri Holster (De Fruitmotor) vertelde daarbij over de achtergrond van deze cider.

Bert den Haan, vicevoorzitter NFO:

“Fruittelers en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben bijen nodig om al onze fruitgewassen te bestuiven. Doel van het symposium was de aanwezigen te inspireren om op en rond fruitteeltbedrijven op een verantwoorde manier samen aan de slag te gaan met het nemen van maatregelen die goed zijn voor de bijenpopulatie in Nederland. Ik ben van mening dat we dit doel bereikt hebben en ik hoop dat er mooi nieuwe initiatieven uit voortvloeien!”

En dan nog even dit
Het symposium is onderdeel van het project “De Fruitigste Gastvrijheid voor de bij” waarin NFO samenwerkt met Proeftuin Randwijk, de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), Wageningen University & Research (WUR) en de Fruitmotor. Naast deze partijen is het symposium en het project mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, Vogelaar Vredehof, FruitMasters, het Fruitpact en de provincie Gelderland.

Foto’s en meer info
Meer foto’s zijn te vinden op de facebookpagina van Proeftuin Randwijk.
De presentaties an de dag kunt u downloaden op de projectpagina “De fruitigste gastvrijheid voor de bij”.