We merken dat dit soort stappen ook telers in de praktijk inspireren. In feite kan iedere teler op zijn eigen wijze in meer of mindere mate invulling geven aan het stimuleren van bestuivende insecten. Je merkt evenwel ook dat een toenemend aantal telers er plezier aan beleeft om dit stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het kan zeker ook bijdragen aan de uitstraling van de sector of de uitstraling van het individuele bedrijf.

Om boeren en burgers te ondersteunen in het nemen van laagdrempelige stappen richting meer biodiversiteit en meer aandacht voor bestuivende insecten, heeft de NBV een netwerk opgezet van vrijwilligers die getraind zijn in het maken van plannen om te komen tot meer biodiversiteit in de omgeving. Juist in combinatie met gemotiveerde fruittelers kan dit natuurlijk een leuke synergie opleveren. Het voordeel is dat met beperkte kosten vaak al heel veel mogelijk is.

Het netwerk en namen van Biodiversiteit specialisten vindt u op de volgende link:

www.bijenhouders.nl/bijenwerk/ambassadeurs-biodiversiteit

Overigens is er een toenemende interesse om binnen het bedrijf een vaste bijenstal te realiseren. Telers/medewerkers die interesse hebben in het volgen van een imkercursus, kunnen altijd contact zoeken met de NBV (secretariaat@bijenhouders.nl) en overleggen wat regionaal de mogelijkheden zijn voor het volgen van een cursus.

Tot slot is er voor fruittelers/groepen fruittelers die in samenwerking met de lokale bijenhouders vereniging een goed idee hebben voor het creëren van meer biodiversiteit, de mogelijkheid om mee te dingen in de Biodiversiteitsprijs die de NBV uitgeschreven heeft. Meer informatie hierover staat op www.bijenhouders/biodiversiteitsprijs. Er is een leuke prijzenpot (€ 50.000,-) beschikbaar, waarmee de prijswinnaars de financiële ruimte kunnen creëren om hun idee rond biodiversiteit te kunnen realiseren.