Waterbeheer & onkruidbestrijding
Deze week zijn de druppelbevloeiingsslangen door loonbedrijf Van Doorn, op 20 cm diepte en 20 cm van de stam onder de grond gebracht.  Voordeel hiervan is dat de druppelbevloeiing niet beschadigd kan worden door mechanische onkruidbestrijding met een Ladurner of draadjesmachine.  Doordat de bovengrond droger blijft en ook niet langer meer nat regent, is de verwachting dat de onkruiddruk duidelijk minder zal zijn. De ontwatering wordt nog aangepakt,  waarna de grasbanen worden ingezaaid.

Gewasbescherming
Het wordt een mooi project om te kijken in hoeverre gevoelige rassen met een zeer beperkte inzet van biologische hulpstoffen geteeld kunnen worden. Er wordt op het gebied van gewasbescherming in de biologische (en reguliere) teelt gekeken naar twee oplossingsrichtingen.  De eerste is het voorkomen van infecties.  Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van overkapte teelt.  De tweede denkrichting is het planten van minder vatbare of zelfs resistente rassen.  Dit gebeurt bijvoorbeeld door het planten van Natyra in de biologische teelt of Magic Star in de conventionele teelt.  Er zijn dit voorjaar ook weer drie nieuwe selecties van Fresh Forward geplant,  welke onder andere resistent zijn tegen schurft.  In het rassenonderzoek van WUR, is het zoeken naar robuuste rassen een belangrijke speerpunt.

Vruchtboomkanker
Het interessante van de overkapte teelt voor de reguliere telers is ook om te kijken in hoeverre deze overkapping ervoor zorg kan dragen dat vruchtboomkanker sterk beheerst kan worden.  Dit kan weer aanleiding vormen om ook in de reguliere teelt van een vatbaar ras als Kanzi naar dergelijke maatregelen te kijken.  Het is natuurlijk belangrijk om eerst eens een aantal jaren ervaring op te doen.

Economische haalbaarheid
Ook zal er een economische berekening plaats vinden om te beoordelen of een overkapte biologische teelt rendabel kan zijn.  Met jaarkosten van 6000-7000 euro (en een goede bescherming tegen hagel),  lijken er op dit gebied mogelijkheden te zijn.

We houden u op de hoogte!