De afgelopen weken heeft Hermens Fruitsystems een nieuw overkappingssysteem gebouwd op 0,6 hectare van het braakliggende biologische perceel.

Deze overkapping zal voor een belangrijk deel gevuld worden met de conceptrassen van Fruitmasters. Het doel is om te kijken in hoeverre deze rassen in een beschermde omgeving met een geringe input van biologische hulpstoffen geteeld kunnen worden. Hierbij zal ook gekeken worden in hoeverre op deze wijze een rendabele biologische teelt van deze rassen mogelijk is. Binnen de overkapping wordt een rijafstand aangehouden van 4 meter en worden de individuele rijen overkapt met een regenkap van 2,5 meter breed. De resterende 1,5 meter wordt afgeschermd met hagelnet. Vanuit het budget van Proeftuin Randwijk is deze demo uitgebreid met 2 rijen Conference en 2 rijen Elstar. Op deze wijze kunnen we ook met deze rassen ervaring opdoen in een overkapte omgeving.

201904 Bioperceel appel en peer foto2Binnen het bestaande biologische appelperceel hadden we al 3 jaar een overkapte rij Elstar en Natyra. Deze overkapte teelt verliep de afgelopen jaren heel succesvol, waarbij een schema met slechts 2 zwavelbespuitingen afdoende bleek om schurft, meeldauw en regenvlekkenziekte buiten de deur te houden. Omdat deze overkapping met los regendoek was aangelegd, was deze na 3 jaar aan vervanging toe. Deze regenkap is de afgelopen periode vervangen door 3 rijen regendoek met hagelnet.  De diverse stroken worden met ritsen aan elkaar verbonden en zijn nu volledig geïntegreerd in het bestaande hagelnetten systeem. Dit systeem is aangelegd door Strik Fruitservices.

Het is mooi dat nu twee overkappingssystemen ten behoeve van de biologische teelt, vergeleken kunnen worden.

Op het middenblok wordt onder en hagelnet ook een demo geplant ten behoeve van Fresh Forward. Dit is het bedrijf dat onder andere Wellant, Santana en Natyra/Magic Star heeft geïntroduceerd. Binnen deze nieuwe demo worden een drietal rassen gedemonstreerd ten behoeve van de biologische teelt. Deze rassen hebben vanzelfsprekend een sterke schurftresistentie.

Binnen het bestaande biologische appel blok zal dit jaar onder andere gekeken worden naar een optimalisatie van de stikstofbemesting. Met name Natyra kan vroeg in het seizoen gevoelig zijn voor stikstofgebrek. Er wordt gekeken in hoeverre een aanvullende fertigatie met aminozuren dit kan verbeteren. Deze demo wordt uitgevoerd in opdracht van Agrifirm.

Na een goede oogst bloeien Natyra en Santana bijzonder goed. De Elstar bomen zitten na 33 ton in het derde groeijaar wat wisselender in hun bloem en hebben medio maart een flinke tik gehad van de vorst. Gelukkig is dit Natyra en Santana bespaard gebleven en hopen we dit jaar in het 5de groeijaar door te groeien van 40 ton naar 45 ton/ha

Binnen het perenblok is een flink deel ingeruimd voor het zogenaamde LTO-Noord Top Pear project. Hierbij wordt met verschillende maatregelen en voedingsstoffen gekeken of het over een periode van drie jaar mogelijk is om de toplaag van de bodem te verbeteren. Hierbij worden bekende producten gebruikt zoals jaarlijks gips of compost, maar ook relatief nieuwe producten zoals de productlijn van Plant Health Cure of de bodemverbeteraars van Crehumus. Dit jaar gaat dit project het tweede jaar in en hopen we met name op het gebied van vroege herfstkleur verbeteringen te meten. Deze proef ligt in Randwijk op het bioperceel en daarnaast nop op twee conventionele percelen in de Betuwe. Binnen het perenperceel wordt voorts gekeken naar mogelijkheden om de schurft bestrijding op een andere wijze in te vullen. Op dit moment lijkt Grafin Gepa weer een goede oogst tegemoet te gaan en lijkt ook Conference in het derde jaar een mooie productie te krijgen. Ondanks intensieve bladvoeding lijkt de zetting van de biologische Xenia tegen te vallen. Na de extreme productie van 9 kg in het tweede jaar, moeten we hier nu toch een tol voor betalen.