Nieuws artikel

Bloesemdunning Conference

2023-04 In het kader van The Next Fruit 4.0 heeft de afgelopen twee jaar op de V-haag Conference een proef gelegen waar het aantal bloemclusters handmatig werd teruggebracht tot een vaststaand aantal. Dit varieerde tussen de 40 en 120 bloemclusters per boom. Het doel van de proef is het verzamelen van informatie voor QMS Vruchtproductie, een gewasgroeimodel dat ontwikkeld wordt binnen het project. Interessant was dat in 2022 bomen met 100 en 120 bloemclusters gemiddeld niet meer vruchten hadden dan bomen met 80 bloemclusters. De metingen worden ook gebruikt voor validatie van het sensorplatform van WUR. In 2023 zetten we deze proef voort.