Nieuws artikel

CAF wordt mede aandeelhouder van Proefbedrijf Randwijk BV en partners verlengen samenwerking

Houten, 23 januari 2020: Tijdens de Fruitteelt Vakbeurs in Houten, hebben Martin Grift namens de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) en Jan Peeters namens  Fruitconsult BV hun handtekening onder een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst van Proefbedrijf Randwijk BV gezet. Daarnaast maakten de vier partners in de proeftuin op dat moment bekend dat zij de samenwerking voor minimaal drie jaar verlengen.

Achtergrondinformatie
De proeftuin is in 2014 door Fruitconsult BV in beheer genomen. Sinds 2016 werken Fruitconsult, CAF, de NFO en WUR als partners intensief samen rond Proeftuin Randwijk.
De samenwerking is destijds aangegaan voor drie jaar en is begin vorig jaar met een jaar verlengd. Tijdens de Fruitteelt vakbeurs in Houten maakten de partners bekend hoe zij samen verder gaan.

20200123 Foto 1 OndertekeningCAF wordt mede aandeelhouder
De  exploitatie van Proeftuin Randwijk is ondergebracht in Proefbedrijf Randwijk BV. Tot nu toe was Fruitconsult BV hiervan de enig aandeelhouder. Om de basis onder Proeftuin Randwijk verder te verstevigen is besloten dat CAF 1/3e van de aandelen overneemt van Fruitconsult BV.

“In de afgelopen jaren hebben de partners van de proeftuin vanuit passie voor de Nederlandse fruitteelt gezorgd dat de proeftuin in Randwijk een locatie is waar fruittelers graag komen om inspiratie op te doen. Doordat CAF een deel van de aandelen van het proefbedrijf heeft overgenomen ontstaat een nog stevigere basis onder de proeftuin. Dat we ook als partners samen de schouders eronder willen blijven zetten geeft vertrouwen dat we deze onderzoeks- en demolocatie ook de komende jaren op de kaart kunnen houden”

 Siep Koning  (Voorzitter Adviesraad Proeftuin Randwijk)

Stuurgroep wordt adviesraad
De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en  Wageningen University & Research (WUR) blijven ook de komende jaren samen met Fruitconsult  en CAF als partners verbonden aan Proeftuin Randwijk. Dit betekent onder andere dat zij de proeftuin nog minimaal drie jaar financieel steunen.
De huidige Stuurgroep van Proeftuin Randwijk wordt omgezet in een Adviesraad waarin CAF, Fruitconsult, de NFO en WUR als partners zitting nemen. Deze adviesraad bewaakt de strategische ambitie van de proeftuin en borgt de belangen van de partners, de sponsoren en de supporters. De partners hebben allemaal belang bij een onafhankelijke proeftuin en zetten daarom ook hun netwerk en expertise in om de proeftuin waar mogelijk te versterken. Daarnaast worden de communicatiekanalen van de partners gebruikt om de kennis die ontwikkeld wordt op de proeftuin te verspreiden.
Steun van supporters en sponsors blijft nodig voor innovatie en ontwikkeling in de Nederlandse fruitsector.

“Als aandeelhouders van Proefbedrijf Randwijk BV zijn we blij dat de NFO en WUR hun steun aan de proeftuin onverminderd voortzetten. Dat is een belangrijk signaal naar onze opdrachtgevers, onze supporters en sponsoren. “

 Jan Peeters (Fruitconsult) en Aryan van Toorn (CAF)

 “Als teamleider van WUR in Randwijk ben ik blij dat we de samenwerking de komende jaren kunnen bestendigen. Daarmee borgen we, dat ons fruitteeltonderzoek daar waar de financiers dat wensen,  zichtbaar is voor de hele fruitteeltsector.”

Marianne Groot (WUR Randwijk)

 

Foto 1: De partners heffen een glas op nog minimaal 3 jaar partnerschap. V.l.n.r.:  Siep Koning INFO), Jan Peeters (Fruitconsult), Marianne Groot (WUR Randwijk), Martin Grift en Aryan van Toorn (CAF).

Foto 2: Jan Peeters (namens Fruitconsult, links op de foto) en Martin Grift (namens CAF rechts op de foto)  tekenen voor aandelen overdracht