Zowel op Proeftuin Randwijk als bij de demobedrijven zijn rond het roze knop stadium bloesemopnamen gemaakt met het in het project Fruit 4.0-ontwikkelde sensorplatform.
Het maken van de opnamen ging prima. Er konden 2-zijdig opnames gemaakt worden met in totaal 6 camera’s. Elke camera maakt 6 foto’s per seconde. De uitdaging is de enorme hoeveelheid data om te zetten in bloesemkaarten via Farmmaps. Per hectare moet er ongeveer 20Gb aan foto’s worden verwerkt. Dit proces loopt nu nog moeizaam. Van een klein deel is het via een omweg uiteindelijk wel gelukt om een kaart te maken. Bij de meeste bedrijven helaas nog niet. WUR is momenteel bezig om dit op te lossen, zodat de data achteraf alsnog vergeleken kunnen worden met de werkelijke situatie in de boomgaard.
Gelukkig zijn er op de demobedrijven door Aurea Imaging ook bloesemkaarten met een drone gemaakt. Deze kaarten zijn gebruikt om dunning op taakkaart uit te voeren.

Om de betrouwbaarheid aan te tonen is in een aantal percelen meerdere keren gereden en is getest met verschillende rijsnelheden (7 km per uur en 3,5 km per uur). Totaal is verdeeld over Nederland ongeveer 10 ha appels gescand. Dit waren voornamelijk Elstar percelen, maar ook in Sprank, Junami en Kanzi  percelen zijn opnamen gemaakt.

Op de Proeftuin en bij de demobedrijven zijn inmiddels de eerste bespuitingen met ATS op taakkaart op boomniveau uitgevoerd. Meestal is er ook al Regalis gespoten, dan alleen op de bomen met weinig bloemclusters. Komende weken worden er nog enkele dunningen op taakkaart gedaan. Op de Proeftuin is in 2 blokken een flink aantal bomen handmatig beoordeeld op de hoeveelheid bloemclusters met hulp van een bloeicijfer. Die waarde is gebruikt als basis voor de taakkaarten. Doel hiervan is om aan te tonen dat het lonend is om dunningsbespuitingen op boomniveau uit te voeren. Dus alleen de bomen die het nodig hebben worden gedund óf juist geremd in de vruchtrui.

Bij alle testlocaties kwam duidelijk naar voren dat het belangrijk is om de exacte boompositie te weten, waaraan de data moet worden gekoppeld. De huidige methode om alleen begin en eind van de boomrij met GPS in te meten geeft afwijkingen, waardoor er te vaak data van 2 halve bomen wordt samengevoegd. Als dat bijvoorbeeld net een boom is die veel bloesem heeft en een boom met weinig bloesem, maakt dat de kaart minder betrouwbaar. Deze ervaringen laten zien dat er best al veel mogelijk is maar dat er ook nog wat zaken opgelost moeten worden. Dit is precies waarom dit project nodig. Alleen door in de praktijk met de techniek aan de slag te gaan kom je tegen waar de knelpunten zitten.

In juni worden de resultaten en ervaringen besproken met de studiegroepen  Dit gebeurt in de boomgaard bij de demobedrijven. Op woensdag 7 juli worden de mogelijkheden getoond op een demodag op Proeftuin. Iedereen is van harte welkom.

NB: Vanuit het bedrijfsleven zijn Aurea Imaging, Munckhof Fruit Tech Innovators, Q-ray en AeresTech Productions aangesloten bij het project. Het project wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.