Bijensymposium
Op 3 juli wordt ’s middags en ’s avonds een bijensymposium georganiseerd op Proeftuin Randwijk. Naast fruittelers worden hiervoor ook beleidsmakers van o.a. de Gelderse gemeentes uitgenodigd. Houd de website van de NFO en de Proeftuin in de gaten voor meer informatie. Het wordt een praktijkgericht symposium over wat fruittelers en landschapontwikkelaars kunnen doen om de bijenstand te verbeteren.

9 Gelderse fruittelers gezocht
Ook willen we binnen dit project bij 9 Gelderse fruittelers en op Proeftuin Randwijk concrete bijenvriendelijke maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld bloemen- en kruidenmengsels zaaien, bijenvriendelijke struiken aanplanten, nesteldijkjes bouwen, etc. Telers die meedoen aan dit project krijgen € 750 (inclusief btw) ter beschikking dat zij kunnen investeren in bijvriendelijke maatregelen en een “De Fruitigste informatiebord” voor op het bedrijf, waarop staat dat het bedrijf zich inzet voor bij.

In ruil daarvoor krijgen deze telers adviezen van WUR over hoe zij hun bedrijf bijvriendelijk kunnen inrichten en wordt hen gevraagd mee te denken over een “routekaart” voor fruitteeltbedrijven die ook aan de slag willen voor de bij. Deze routekaart komt beschikbaar via de NBV, de NFO, WUR en Proeftuin Randwijk.

Promotiemateriaal
Verder wordt binnen dit project promotiemateriaal ontwikkeld om aan burgers te kunnen laten zien wat fruittelers allemaal doen voor bijen. Dit sluit aan op de NFO-imagocampagne “De Fruitigste”. De flyers zijn eind mei beschikbaar en zullen in ieder geval ingezet worden tijdens de imkerijdagen en de fruitplukdagen.

Telers die vragen hebben of Gelderse fruittelers die mee willen doen aan dit project, kunnen zich melden bij Patricia Hoogervorst phoogervorst@nfofruit.nl

(bron artikel: website NFO)