Vergelijk chemisch schema met mechanische onkruidbeheersing.
In een 10 tal proefobjecten wordt een standaard chemisch schema vergeleken met een pure mechanische onkruidbeheersing met een schoffelmachine (Ladurner) en/of draadjesmachine (Vimas). Interessant zijn ook de objecten waarbij bijvoorbeeld vroeg in het jaar met Kylio 1x een sterke chemische onkruidbestrijding plaats vindt, om op deze wijze de concurrentie rond de bloei te voorkomen en de overblijvende onkruiden te beheersen en vervolgens mechanisch het onkruid onder de knie te houden. Er zijn ook twee objecten waarbij Kylio gevolgd wordt door een regelmatige onkruidbeheersing door een nieuwe ‘groene’ herbicide die in de komende periode mogelijk geïntroduceerd zal worden. Het was eigenlijk opvallend dat alle objecten die gestart werden met een sterk chemisch middel en gevolgd door mechanische onkruidbeheersing of groene onkruidbeheersing, door de bezoekers als zeer acceptabel gezien werd.

Gekoppeld aan deze demo, worden door WUR onderzoeker Peter Frans de Jong ook nog een aantal nieuwe gedachten over onkruidbeheersing onderzocht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden.

Wat is het doel?
Doel is om in een periode van 3-4 jaar op te volgen in hoeverre deze groenere schema’s uiteindelijk voldoen. Hierbij wordt de onkruidgroei gemonitord, maar worden ook de productie en kwaliteit gevolgd. Belangrijk is ook om te kijken of er meer problemen met schadelijke insecten zoals wantsen optreden.  Ook zal in de diverse objecten na drie jaar gekeken worden of er bijvoorbeeld een verschil zit in bodemleven tussen chemische onkruidbeheersing of mechanische onkruidbeheersing.

Waarom doen we dit?
Er ontstaat steeds meer druk op het gebruik van herbiciden. In dit opzicht is dit een heel actueel onderwerp. In de afgelopen 10-15 jaar is het gebruik van glyfosaat in de fruitsector al met 70% gedaald. Toch blijft er een doorlopende discussie rond het gebruik van glyfosaat, waarbij één retailer inmiddels een voornemen bekend heeft gemaakt om een groenten- en fruitproductie zonder glyfosaat te gaan eisen. Hopelijk is de sector nog enige tijd gegund om alternatieve strategieën uit te werken en te beoordelen in hoeverre een appel- en perenteelt zonder dit soort sterke herbiciden mogelijk is, zonder productie- of kwaliteitsverlies.

Ook zal het parallel aan dit onderzoek belangrijk zijn om te kijken naar de stijging in productiekosten door de uitvoering van mechanische onkruidbeheersing. Het is te hopen dat de hier gedemonstreerde tussenvormen tussen chemisch en mechanisch/groen gezien worden als een goede stap en dat dit vooralsnog  ertoe zal leiden dat een uiterst beperkte inzet van glyfosaat geaccepteerd blijft.