Nieuws artikel

GA4/7 bij Conference

2023-04 Elk jaar is er weer discussie over het nut van GA4/7 bij Conference en over het beste toepassingsmoment.  Ook dit jaar ligt er daarom weer een proef op de Proeftuin. In de proeven van de afgelopen jaren, bij Conference van 2017, kwam de consistente lijn naar voren, dat GA4/7 vanaf volle bloei tot ca. 6-7 mm gespoten, positief was voor de zetting en/of de vruchtmaat, mits gespoten bij groeizaam weer met voldoende temperatuur (ca. 18C of meer). Bij de bespuitingen rond volle bloei was er meer effect op de vruchtmaat, bij 6-7 mm werd de zetting meer versterkt. Latere bespuitingen (rond 9 mm) versterkten de zetting nog meer, maar dan groeiden ook meer kleine vruchten door.

In de proef van vorig jaar op de oude V hagen versterkte 375 ml/ha Promalin, bij 6-7 mm vruchtdiameter gespoten, én de zetting én de vruchtmaat. Dit resulteerde in een hogere productie van 6 ton/ha. Recent is ook de returnbloom geteld. Gemiddeld hadden de bomen rond de 130-135 bloemclusters per boom. Ook bij de in 2022 met Promalin gespoten bomen was dit het geval. Vaneen negatief effect van de GA4/7 op de bloemknopvorming was dus geen sprake.

Dit jaar ligt er wederom een proef met GA4/7, zowel bij oude als bij jonge bomen. Op vrijdag 21 april, rond volle bloei) is al een object gespoten (bij twijfelachtige omstandigheden qua temperatuur) , gisteren (1 mei)is een object gespoten (bij ca. 6 mm), en zoals het er nu naar uitziet zal er donderdag gespoten worden bij een verwachte temperatuur van 20C.Door deze proeven krijgen we steeds meer handvatten voor de inzet van GA4/7 bij Conference