Binnen Proeftuin Randwijk kon Joris met de leerlingen een ronde maken om heel veel rassen te zien rond het oogstmoment. Het werd als mooi ervaren dat de proeftuin flink is uitgebreid in het aantal rassen. Van Abate tot Regal Red en van Morgana tot de WUR nr 29. Naast de rassen zijn ook het bio blok en verschillende onderstammen bekeken.

Tijdens de rondgang kwam men ook langs het perceel waar Pieter van Dalfsen (WUR-WPR Randwijk) bezig was om zijn smartfarming-project te oogsten. Het paste natuurlijk goed om met de telers van de toekomst een blik te werpen op de fruitteelt van de toekomst.

Joris gaf aan dat Proeftuin Randwijk een ideale leerlocatie is voor de studenten. Vrijwel alle nieuwe ontwikkelingen in de fruitteelt komen aan bod. Denk aan snoeiproeven, innovatie in teeltsystemen (Bi-baum en Multileader) maar ook nieuwe technieken als regenkappen, mechanische onkruidbestrijding en gebruik maken van reststromen uit andere sectoren. Ook het steenfruit en zachtfruit is goed vertegenwoordigd in Randwijk.

Naast de studenten vanuit Helicon zal ook de Fruittechcampus (FTC) de verbinding met de proeftuin Randwijk gaan maken. Niet voor niets is de proeftuin één van de partners van FTC.  Voor de sector een mooie ontwikkeling om de komende jaren onderwijs, onderzoek en praktijk nog meer te verbinden.