Op een oppervlakte van ongeveer een halve hectare zal in het HKC aandacht worden besteed aan blauwe en rode bessen, frambozen en bramen. In de afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met de werkgroep Houtig Kleinfruit van de proeftuin op de achtergrond al veel werk verzet. Zo is het plantmateriaal besteld en zijn er afspraken gemaakt over demo’s die gaan plaatsvinden op de proeftuin zodat er dit seizoen al heel wat te zien zal zijn in het nieuwe HKC. Ook de eerste supporters en sponsoren hebben zich aangemeld waardoor we kunnen spreken van een vliegende start.