Nieuws artikel

Houtig Kleinfruit Centrum zoekt supporters

Randwijk, 11 april 2020:  De kleinfruitsector staat voor grote uitdagingen. De toelating van middelen wordt steeds lastiger. Alternatieven zijn dringend gewenst.  Er zijn ook zorgen over nieuwe plagen (zoals de bruingemarmerde schildwants) die op de sector afkomen. Daarnaast leven er ook in het kleinfruit vraagstukken rond emissiebeperking en zijn er oplossingen gewenst om arbeidskosten te kunnen verlagen. Het Houtig Kleinfruit Centrum (HKC) op Proeftuin Randwijk wil graag bijdragen aan de oplossing van deze vraagstukken.

Twee jaar geleden zag de adviesraad van Proeftuin Randwijk dat het onderzoek rond houtig kleinfruit dreigde te verdwijnen. Besloten werd op de oude locatie van het KICK een volledig vernieuwd HKC te maken dat vaart onder de vlag van Proeftuin Randwijk. De partners van de proeftuin zijn daarbij gesteund door Vlamings BV en HortiNova.
Na twee jaar van aanvangsinvesteringen in nieuwe en vernieuwde overkappingen, nieuwe blauwe en rode bessen opstanden en teeltsystemen voor frambozenteelt en bramenteelt uit de grond, staat het HKC klaar om uit te groeien tot dé onderzoeks- en demonstatielocatie in het kleinfruit. Binnen het grootfruit heeft Proeftuin Randwijk deze rol al een aantal jaren bewezen en mag de proeftuin rekenen op een brede steun vanuit telers en bedrijfsleven.

Binnen het vernieuwde HKC waren de aanvangsjaren ingecalculeerd als investering in de toekomst. Vanaf nu wordt het belangrijk om ook specifiek voor het kleinfruit de exploitatie tenminste ronddraaiend te krijgen. Hierbij is de financiele steun van kleinfruittelers net als in het grootfruit essentieel.

Daarom nodigen wij kleinfruittelers van harte uit om supporter te worden door jaarlijks een financiele bijdrage te leveren. Uiteraard krijgt u hier ook iets voor terug!
Proeftuin Randwijk kent twee categorieën supporters. Het basis supporterschap voor kleine en middelgrote bedrijven.
Dit vergt een investering van € 185,- per jaar.
Grotere bedrijven vragen wij supporter XL te worden voor € 550,- per jaar.

Eerst meer weten? Klik op onderstaande links:

Klik hier voor informatie over het HKC
Klik hier voor de resultaten van demo’s in 2019 en voor een overzicht van demo’s in 2020
Klik hier voor informatie over het supporterschap
Klik hier om direct supporter te worden.
Klik hier om direct supporter XL te worden