Logischerwijs willen we deze positie verder versterken. Wij zien dit ook als noodzaak. We weten immers dat we als fruitsector, met de veranderende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, veranderende eisen aan duurzaamheid en ook met de toenemende kosten van arbeid, meer dan voldoende uitdagingen hebben. We moeten proberen antwoorden te vinden op een ziekte- en plaagbestrijding met minder chemie, maar ook duidelijk maken richting politiek als we op bepaalde facetten vast lopen.

Gezien alle uitdagingen waaraan we willen en moeten werken, is het ook belangrijk om een zo breed mogelijke steun te krijgen van alle fruittelers. We zijn trots op het feit dat we 550 telers hebben die ons steunen als supporter van Proeftuin Randwijk. Dank hiervoor! We vinden het echter ook jammer dat er nog steeds eenzelfde aantal telers is dat het onderzoek op de proeftuin niet steunt en in feite gratis gebruik maakt van de vele proefresultaten die via Proeftuin Randwijk gegenereerd worden. Om deze reden hebben we als aandeelhouders van Proeftuin Randwijk besloten om alle telers die bij deze  drie adviesorganisaties zijn aangesloten, sterk aan te moedigen om supporter te worden van Proeftuin Randwijk. We doen dit door het feit dat alle Nederlandse klanten in principe ‘standaard’ supporter worden van Proeftuin Randwijk, tenzij zij zich bij CAF (Aryan van Toorn), Delphy (Rene Bal) of Fruitconsult (Jan Peeters), actief afmelden.
Wij hopen dat uiteindelijk alle telers die verbonden zijn met CAF, Delphy of Fruitconsult mee doen met deze stap en dat we zo komen tot een grotere mate van solidariteit. Uiteindelijk hopen we dat ook de overige telers, die niet aangesloten zijn bij één van deze adviespartijen, de stap maken naar supporterschap. Op deze wijze betaalt iedereen een klein stukje mee aan het onderzoek op Proeftuin Randwijk. Op die wijze kunnen we qua onderzoek meer zaken oppakken die de sector klaar moeten maken voor de toekomst.
Wij hopen dan ook op begrip van eenieder voor deze stap en hopen dat iedere teler supporter wordt van Proeftuin Randwijk.