Precisieteelt biedt steeds meer mogelijkheden. Technieken komen nu ook voor de fruitteelt binnen bereik. Camera’s en sensoren op autonome voertuigen of drones kunnen afwijkingen detecteren en vastleggen in kaarten. Door inzet van hightech sensoren kan per individuele boom in de boomgaard informatie worden verzameld en geanalyseerd, waardoor in de toekomst ook sectie- of zelfs boomgericht maatregelen genomen kunnen worden. Denk aan bloemdunning, wortelsnoei en bodemvocht.

IDC Randwijk wil u graag, samen met het project Fruit 4.0 en een aantal bedrijven, de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen in de fruitteelt laten zien. Maar vooral ook hoe je als teler nu al praktisch aan de slag kan met precisietechnologie met als doelen efficiënter werken en minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. De middag bestaat uit een presentatie en vervolgens een rondgang langs ca. 8 praktische toepassingen van precisietechnieken in de fruitteelt, zoals bodemscan, drones, bloesem- en vruchtdetectie. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel. Vooraf aanmelden is gewenst voor de catering.
Deze bijeenkomst is een initiatief van de partners van het IDC Randwijk: Fruitconsult, CAF, WUR en de NFO.

Programma:
·        13.00 – 13.30              Ontvangst met koffie
·        13.30 uur                    Opening door NFO
·        13.40 – 14.10              Presentatie over mogelijkheden Akkerweb
·        14.10 – 15.00              Demoronde 1
·        15.00 – 15.25              pauze
·        15.25 – 17.00              Demoronde 2 en 3
·        17.00 uur                    Afsluiting en borrel
De volgende demo’s staan op het programma:
1.   Fruit 4.0: Terugkoppeling sorteerinfo naar boomgaard
2.   Fruit 4.0: High tech bloesem- en vruchtdetectie
3.   Autonoom rijdend Greenbot platform
4.   Bodemscan geeft inzicht in de bodem
5.   Weerstation met bodemvochtsensoren en bodemlevenunit
6.   Dronebeelden voor beter boomgaardmanagement
7.   Innovatieve Efficiënte toedieningstechniek
8.   Intelligent Fruit Vision
9.   Beaconfield

Klik hier om u aan te melden voor deze Innovatiemarkt.

IDC RANDWIJK Fruit4.0 logo