Nieuws artikel

Inspiratiemiddagnatuurinclusieve landbouw op Proeftuin Randwijk.

Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseert het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland een inspiratiemiddag rondom het thema natuurinclusieve landbouw. Doel van de bijeenkomst is om de bezoekers op een laagdrempelige manier handvatten te geven hoe je op het eigen bedrijf aan de slag kunt met natuurinclusieve landbouw en hoe men een model kan hebben, waarbij natuurinclusieve landbouw voor de boer of teler ook wat oplevert.