Willem Kalle gaf toelichting op de resultaten van de proef en presenteerde het vergelijk van het bodemleven van meerdere telers op diverse gronden. Stijn van Laer gaf een presentatie van de effecten van de bodemgezondheid op zwartvruchtrot. Karst Brolsma van Eurofins gaf uitleg over de bodemlevenmonitor van Eurofins. Raymond Notermans van PHC presenteerd zijn visie over omgang met bodem en bemesting, met o.a. aandacht voor mycorrhiza’s, Ger kappert van Van de Oorsprong gaf uitleg over Bokashi en tot slot gaf Rembert van Noort inzicht in de actuele ontwikkelingen in het mestbeleid van de overheid. Recent zijn wederom in de proef bodemlevenmonsters gestoken. De resultaten hiervan kunt u komende winter weer via de nieuwsbrief tegemoet zien.