Nieuws artikel

Mechanische dunning

2023-04 Zowel in 2021 als in 2022 hebben we in een demoproef bij Natyra ervaring opgedaan met de inzet van de Tree Darwin bloemdunmachine. Het was de bedoeling ook dit jaar deze machine in te zetten, de bloemknopbezetting was goed. Vanwege zeer forse aantasting door appelbloesemkever op het Natyra perceel zullen echter alleen enkele stukjes proefsgewijs worden gedund in een demo met de Rinieri Florix compact bloemdunningsmachine.