Fruitconsult, CAF en Delphy hebben op deze wijze een synergie om alle elementen op de proeftuin sterk te profileren. Delphy heeft voor o.a. glastuinbouw het Improvement Centre in Bleiswijk, Boomteelt in Hazerswoudedorp en zachtfruit in Horst eigen onderzoek locaties. Fruitteelt past hierbij in de strategie om kennis ontwikkeling, implementatie en advies binnen iedere sector te realiseren. We kijken dan ook uit naar een mooie samenwerking met supporters en sponsoren van de proeftuin!