Bij het gewasbeschermingsonderzoek staat het oplossen van de knelpunten centraal die zijn ontstaan door het steeds kleiner wordende middelenpakket. Voor de uitvoering van deze proeven was de financiële steun van de gehele rode bessenteelt en bedrijfsleven benodigd. We hebben geprobeerd om zo voor een 4 jarige termijn  rode bessenonderzoek op poten te krijgen. Hiervoor werd van iedere teler een basis ‘supporterschap’ van de proeftuin gevraagd, ter hoogte van 250 euro per jaar en werd van de bedrijven die meer dan één hectare bessen hebben, een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 100 euro per hectare. De hectare bijdrage voor de eerste hectare zit hierbij in de supporterbijdrage. Helaas hebben we na gesprekken met diverse grote telers gemerkt dat zij op deze basis niet mee willen doen met dit onderzoek. Zij vinden hun bijdrage te hoog. Zij onderschrijven de problemen met gewasgezondheid en het belang van het behoud van een effectief middelenpakket, maar vinden in het huidige voorstel dat de kosten zwaar op hun conto leunen. Hierbij speelt ook dat zij reeds enkele keren als hoofdfinancier van onderzoek zijn opgetreden.

 

Aangezien we reeds een mooi bedrag bijeen hebben vanuit bedrijfsleven en ondersteuning middels een provinciale en landelijke subsidie én omdat we de uitdaging aan willen gaan om zowel in de vollegrond als in potten een gezonde duurzame teelt op te zetten, willen we het onderzoek in iets afgeslankte vorm toch doorzetten. Net als we in de afgelopen 10 jaar bij appel, peer en kers hebben bewerkstelligd, willen we ook bij rode bes gaan voor een verlenging van de levensduur van de aanplant met behoud van een goede kwaliteit. Het geplande onderzoek in de grond (verbetering watergeef strategieen, verbetering bodemweerbaarheid, nut van onderstammen) wordt volgens planning doorgezet. Op het gebied van pottenteelt zetten we sterker in op een lange levensduur en zal daarom de nadruk komen te liggen op teelt in airpot. Met deze keuze verwachten we gedurende lange tijd in hetzelfde potgrondmedium een goede vitaliteit te behouden. Dit heeft dan weer zijn voordelen op het gebied van water en voeding en het feit dat minder vaak een potgrond medium vervangen hoeft te worden.

 

Op het gebied van gewasbescherming is de proeftuin enerzijds belangrijk om middelen te testen maar ook in de communicatie naar buiten richting telers en naar de fabrikanten, toeleveranciers, CTGB en overheid. Doel hierbij is om een voldoende groot middelen pakket in de been te houden. Tot slot zullen op de proeftuin ook nog enkele gewasbeschermingsproeven op het gebied van framboos liggen.

 

Rondom de rode bessen willen we een studiegroep vormen rondom het thema gewasbescherming en teelt. Deze groep zal dichter op het onderzoek zitten en als klankbordgroep gebruikt worden. De telers zullen  betrokken worden bij proeven die we bij telers neerleggen. Het is de bedoeling dat de groep 5-6 x per jaar bijeenkomt en gaat functioneren als studiegroep rode bes. Wij vragen van de deelnemers een bijdrage van 400 euro per jaar bovenop de supporterbijdrage. Degenen die hieraan mee willen doen kunnen zich aanmelden bij Johan Sonneveld. Op gewasbeschermingsgebied zal ook komende maand de vruchtrotproef rode bes van afgelopen jaar worden beoordeeld. Dit zal plaatsvinden op 6 & 7 Februari. Deelnemende fabrikanten worden uitgenodigd op maandag-middag 6 Februari om de proef te bekijken. Voor telers/supporters wordt de mogelijkheid geboden om dinsdag 7 Februari in de ochtend de resultaten van de spuitschema’s te bekijken. Hiervoor ook graag even aanmelden via Johan Sonneveld. Contactgegevens Johan Email: johan@fruitconsult.com of Mob/whatsapp 0627472206.