Nieuws artikel

Petitie Red de appel aangeboden aan Kamer

17 Januari 2024 – Onder belangstelling van Kamerleden van een groot aantal partijen is vanmiddag de petitie ‘Red de appel’ overhandigd. Dit gebeurde symbolisch met een lege taartdoos; zonder appels immers geen taart. Het aantal handtekeningen laat zien dat de petitie door de hele sector wordt gedragen.
De Tweede Kamerleden werden hierbij opgeroepen om de toelatingskaders voor gewasbeschermingsmiddelen zodanig aan te passen dat telers kunnen blijven beschikken over bewezen effectieve middelen. Het ontbreken van voldoende middelen om teelten te beschermen tegen ziekten en plagen zet de sector ernstig onder druk, zowel in de gangbare als de biologische teelt. De sector pleit voor een gelijk speelveld binnen Europa, waarbij Nederlandse telers over dezelfde middelen kunnen beschikken als de andere EU-lidstaten.
Vanuit Proeftuin Randwijk was Dirk van Hees aanwezig.