Nieuws artikel

Pilots Fruitvooruit

2023-04 Afgelopen weken zijn de eerste schurftbespuitingen in de ‘Fruitvooruit-pilots’ ook weer uitgevoerd. Met de sterk wisselende, natte omstandigheden een hele uitdaging! Deze pilots zijn in 2022 opgestart en lopen in ieder geval tot en met 2028. Deze pilots liggen op de Proeftuin op Conference (3500m2), Elstar (1600m2) en Wurtwinning (1600m2). In deze pilots wordt de komende jaren alleen gebruik gemaakt van de gewasbeschermingsmiddelen die naar verwachting in 2028 nog zijn toegestaan. In dit verband wordt dit jaar ook een schurftproef zonder captan uitgevoerd. Tijdens de supporter- en sponsorenbijeenkomst eind mei zullen deze pilots uitgebreid aan de orde komen (exacte datum volgt nog).