Dit waren leerlingen die in het kader van lerend werken (BBL traject) een leerplek op de proeftuin hebben gevonden. Vanuit de proeftuin zien we het als één van de taken om ook in de fruitteelt opleidingen een belangrijke rol te spelen. Zo vormen excursies vanuit Helicon naar Proeftuin Randwijk inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma, maar bieden we ook graag ruimte voor stages.
Om ook voor dit seizoen weer een goede planning te kunnen maken van de stagiaires die naar Randwijk willen komen, doet de proeftuin een oproep om stagewensen vroegtijdig kenbaar te maken. Op die wijze kan de stageperiode zo goed mogelijk ingevuld worden.
Voor de komende periode is er ook weer ruimte om in het kader van een BBL traject binnen de proeftuin te komen werken. Binnen dit traject werken mensen 4 dagen op de proeftuin en 1 dag per week gaat men naar school.
Met de uitbreiding van Proeftuin Randwijk met het Houtig Kleinfruit Centrum, kan het ook voor iemand met affiniteit voor kleinfruit interessant zijn om stage te lopen op Proeftuin Randwijk.
Heb je interesse in een leerzame stageperiode op de proeftuin of ben je geïnteresseerd in een BBL traject op Proeftuin Randwijk, neem dan zo snel mogelijk contact op met Peter Oostdijk (peter@fruitconsult.com of via 0653578169)