Nieuws artikel

Proeftuin Randwijk gaat intensief samenwerken met nieuwe FRUIT TECH CAMPUS

Randwijk, 24 april 2020: De afgelopen maanden is er een verkenning uitgevoerd met betrekking tot de toekomst van het fruitonderwijs in Geldermalsen. De harde conclusie was dat het onderwijs dringend aan vernieuwing toe is. Om dit te realiseren hebben Helicon Opleidingen & Aeres samen met het bedrijfsleven in de regio het besluit genomen de Fruit Tech Campus op te richten, waar onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector worden samengebracht. Ook Proeftuin Randwijk zal binnen deze samenwerking een nadrukkelijke rol spelen als praktijkles locatie voor de studenten en ook als locatie waar studenten onderzoeksopdrachten kunnen uitvoeren of ondersteunen.

Om studenten aan te trekken tot de opleiding teelt is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud: van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis. Ook voor hbo en bedrijfsopleidingen is deze vernieuwing noodzakelijk en speerpunt binnen deze samenwerking. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven “voor de klas gaat staan”.

In de Fruit Tech Campus gaan Helicon MBO Geldermalsen, met zijn teeltopleiding, en Aeres MBO/HBO met agritechniek-profiel gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken. Stap één is dit op korte termijn vorm te geven in de vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau. Dit in een vorm die beter lijkt aan te sluiten bij de markt, waarbij BBL-studenten een week naar school gaan en vervolgens 4 weken aansluitend op het stagebedrijf werken. Deze verdeling van werken en leren is beter voor de leerprestatie in de week dat de studenten intern zijn en is tevens efficiënter qua reistijd voor studenten die verder weg wonen. Ook worden geheel nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart, onder andere gericht op koeling, sorteren en verpakken. Bij deze onderwijsvernieuwing is inzet en kennis van het bedrijfsleven, zoals dat al in vele andere agri-sectoren gebeurt, cruciaal.

Met deze samenwerking verwacht Proeftuin Randwijk de opleiding van nieuwe fruitteelt ondernemers en -medewerkers te ondersteunen. De faciliteiten van de Proeftuin lenen zich goed om de volle breedte van de fruitteelt aan bod te laten komen. Ook het recent gerealiseerde houtig kleinfruitcentrum is in dit opzicht een belangrijke aanvulling. Daarnaast kunnen studenten op de proeftuin kennis maken met de nieuwste technieken en ontwikkelingen binnen de fruitsector.