Met dit project pakt de universiteit haar verantwoordelijkheid om bij te dragen in de gezondheid en vitaliteit van haar personeel. Een mooi initiatief! 
Als verantwoordelijke partij voor de afzet van het fruit van Proeftuin Randwijk, heeft Fruitconsult ingeschreven op de Europese aanbesteding en zijn zij, uit een flink aantal  inschrijvingen, als meest aantrekkelijke inschrijver geselecteerd. Wageningen UR stelde bij de inschrijving strenge eisen op het gebied van duurzaamheid. 
Een groot deel van het fruit ten behoeve van Fruit@work zal afkomstig zijn van Proeftuin Randwijk. Hierbij is het voor de proeftuin een goede mogelijkheid om ook de vele kleine partijtjes aan rassen en mutanten die op de proeftuin gedemonstreerd worden, tot waarde te brengen. Daarnaast is er wekelijks een weekinfo ten behoeve van de 6000 medewerkers van Wageningen UR. Het is mooi om in deze weekinfo veelvuldig het fruit dat in Nederland geproduceerd wordt, onder de aandacht te brengen.  Uiteindelijk zal ernaar gestreefd worden om regelmatig ook feedback te vragen aan de WUR medewerkers.  In overleg met raseigenaren, worden soms ook relatief nieuwe rassen  in Fruit@work aangeboden. Zo konden de WUR medewerkers afgelopen week kennis maken met Grafin Gepa.