Nieuws artikel

Project Suzuki-fruitvlieg in beeld

Randwijk, 8 juni 2020: Herman Helsen, onderzoeker Wageningen University & Research doet al jaren onderzoek naar de Suzuki Fruitvlieg. Dit doet hij onder andere op Proeftuin Randwijk. De resultaten uit eerder onderzoek zijn in de afgelopen 2 jaar met steun van het Fruitpact uitgerold richting de praktijk.

Klik hier voor een filmpje dat terugblikt op dit project.

Herman Helsen:

‘In dit project werken we op twee manieren. Enerzijds doen we proeven in het laboratorium om te kijken welke middelen en welke technieken effectief zijn op kleine schaal. Anderzijds werken we samen met groepen fruittelers hier in het rivierengebied, waarbij we op praktijkschaal samen met de fruittelers aan de slag zijn om te kijken hoe dat in de praktijk werkt.

Foto: WUR: Volwassen mannetje van suzuki-fruitvlieg is ca. 3 mm. groot