Zo wordt er op de proeftuin een permante bijenstal gerealiseerd, waarbij ook aandacht zal zijn voor de mogelijkheden van bestuiving met metselbijen. Deze bijenstal zal opgezet worden in samenwerking met de bestuivingscommissie van de NBV. Rond deze stal zullen informatieborden komen ten behoeve van telers, maar ook ten behoeve van ketenpartijen. Er is immers een hele goede samenwerking tussen bijenhouders en fruittelers. Dit willen we met deze samenwerking onderstrepen.

Naast de bijenstal zal er ook meer aandacht zijn voor informatieuitwisseling tussen fruitteelt en bijenhouderij. Voor fruittelers is het belangrijk, maar ook leuk, om meer achtergronden vanuit de bijenhouderij te krijgen. Zeker voor telers met een huisverkoop, of telers met een sterke link richting consumenten, is het van toegevoegde waarde om de samenwerking tussen fruitteler en imker uit te dragen. We hebben elkaar nodig. Voor bijenhouders is het goed om op de hoogte te zijn van de stappen die de fruitsector heeft gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Er zal dus gestreefd worden naar een intensievere kennisuitwisseling. Ook op deze website zullen we hier in 2018 aandacht aan gaan schenken. Momenteel brengen we in beeld hoe we Proeftuin Randwijk zo goed mogelijk in kunnen richten om een aantrekkelijke locatie te zijn voor bestuivende insecten. We worden één van de voorbeeldlocaties voor de fruitsector. We hopen hiermee te laten zien dat fruittelers met een beperkt aantal aanpassingen het fruitbedrijf aantrekkelijker kan maken voor bestuivende insecten.

Tot slot is het mooi dat we de Nederlandse Bijenhouders Vereniging mogen verwelkomen als sponsor.

Bron foto: Website NFO