Wanneer        : dinsdag 23 mei 2023 (aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur)

Waar               : Proeftuin Randwijk (Lingewal 1 Randwijk)

In verband met de catering willen we je vragen om je aan te melden via deze link.

Programma

15.00u  Opening en welkom

15.05u  Ondernemen met impact door Wouter Staal
In het eerste deel van de middag vertelt Wouter Staal over klimaatpositief ondernemen. Hij neemt je mee in wat je zelf als mens, ondernemer of medewerker kunt doen om gedragsverandering te starten én in hoe je tegelijkertijd een succesvol bedrijf op kunt bouwen.

 

Wouter Staal is oprichter en CEO van YB (Yoghurt Barn).  Wouter had een mooie baan bij Philips maar wilde zélf impact hebben en waagde een sprong in het diepe. Samen met zijn vrouw zette hij YB op en stampte in tien jaar tijd 13 vestigingen uit de grond.
Het verhaal van YB begon met een yoghurtje en is uitgegroeid tot een klimaat positief merk wat goed doet voor mens, dier en aarde. YB heeft als missie plantaardig toegankelijk te maken voor iedereen en de wereld een stukje beter achter te laten dan hoe we hem hebben gevonden.

 

 

15.45u  Pauze

16.00u  Opening 2e deel programma

We gaan in 5 presentaties van 10 minuten in op de impact van de ontwikkelingen die op de fruitsector afkomen. De partners van de proeftuin nemen u daarbij mee in wat er op de proeftuin gedaan wordt om de uitdagingen die er liggen aan te gaan.
Na elke presentatie dagen wij de aanwezigen uit om hun ideeën op dit onderwerp aan te dragen.

Presentatie 1:  Gewasbescherming 2030 door Siep Koning (namens de NFO)
Siep Koning neemt u mee in de actualiteiten rond het gewasbeschermingsmiddelenbeleid en in wat de NFO samen met de proeftuin en het platform Fruitvooruit.nl doet in Praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk.

Presentatie 2:  De vruchten van meer technologie door Peter Frans de Jong (namens WUR)
In 2016  is  de roadmap “Fruit 4.0, De vruchten van meer technologie” gepresenteerd. Na het presenteren van deze roadmap zijn op de proeftuin verschillende projecten gestart. Peter Frans neemt u mee in waar nu aan gewerkt wordt.

Presentatie 3: Biodiversiteit voor een gezonde boomgaard door Max Vervoorn (namens CAF)
We weten al lang dat een mix aan bestuivers in de boomgaard bijdraagt aan betere zetting. Ook weten we dat het steeds belangrijker wordt om natuurlijke vijanden van schadelijke plagen naar de boomgaard te lokken. Max Vervoorn neemt u mee in wat er op de proeftuin gebeurt om natuurlijke vijanden te lokken en de schadelijke buiten te houden.

Presentatie 4:  Data management voor een betere productie door Rene Bal  (namens Delphy)
Het allerbelangrijkste op een fruitteeltbedrijf is het rendement. Delphy is in verschillende projecten bezig om modellen en dashboards te ontwikkelingen die fruittelers informatie geven om te sturen op een gelijkmatige productie per boom. Rene Bal neemt u mee in wat dit in economische zin kan betekenen voor een gemiddeld fruitteeltbedrijf.

Presentatie 4: Anders omgaan met water door Willem Kalle (namens Fruitconsult)
Waterkwaliteit en waterkwantiteit zijn volop in het nieuws. Daarom lopen er op de proeftuin verschillende projecten die gericht zijn op het thema water. Willem Kalle neemt u mee in wat er op de proeftuin zoal gedaan wordt.

 

17.30 u   Diner & netwerken

 

19.00 u   Rondgang op de proeftuin

Wie wil kan op de Proeftuin blijven en ’s avonds aansluiten bij de supportersbijeenkomst. Er wordt een rondgang gemaakt waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor hoe je in 2027 met minder chemie én met toepassing van geïntegreerde gewasbescherming een zo gezond mogelijk gewas kunt telen.

 

 

Deze bijeenkomst is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren.