Ook in België en Duitsland heeft de wants zich in 2019 sterk uitgebreid. Uit Baden-Württemberg komen de eerste meldingen van schade aan gewassen. In Italië zijn de problemen het grootst. Daar heeft de soort in 2019 voor 350 miljoen Euro schade aan fruit en groenten veroorzaakt. Vooral bedrijven met kiwi’s, perziken en peren werden zwaar getroffen.

Bestrijding van de plaag is moeilijk. De inzet van chemische middelen is meestal onvoldoende effectief. Onderzoek naar bestrijding richt zich onder meer op innetten, wegvangen, het gebruik van sluipwespen en een gerichte inzet van bestrijdingsmiddelen. Afhankelijk van de teelt en de lokale situatie zal een combinatie van maatregelen nodig zijn.

200128 Halyomorpha halys in NL verspreidingskaart

Waarnemingen van de bruingemarmerde schildwants in Nederland in 2018 en 2019 (bron: waarneming.nl). Het gaat hier meestal om toevallige waarnemingen door (hobby-)entomologen, gemaakte foto’s zijn door specialisten gecontroleerd. De verspreiding van de bruingemarmerde schildwants wordt in Nederland niet systematisch gevolgd.

Meer info? Klik op deze link.

Artikel: Herman Helsen en Karin Winkler (WUR)

Fotobijschrift: door Halyomorpha beschadigde peren (foto gemaakt door Tim Haye).