Voor kleine deelsectoren is het altijd lastig om proeven en demo’s te werven. Door deze stap ontstaat meer ruimte om rond steenfruit meer onderzoek en demo’s te gaan doen.

We hebben besloten om bij een collectief supporterschap dezelfde voorwaarden (zelfde tarieven) te hanteren als met een normaal supporterschap, alleen zijn deze groepen wel een gesprekspartner in de onderzoeken en demo’s die specifiek op hun gebied gedaan worden.

Met deze collectieve stap gaan we richting de 500 supporters. Een mooie mijlpaal!