Het doel van de stimuleringsregeling is dat telers watergebruik beperken door efficiëntere irrigatie systemen te installeren. Denk hierbij aan de stap van beregening naar druppelbevloeiing. Ook wordt volop ingezet op het stimuleren van vochtmonitoring, in combinatie met beslissingsondersteunende systemen rond de watergift.

Franklin Stump van het bedrijf Estede gaf een presentatie over de principes van vochtmonitoring en de verschillen van metingen op basis van zuigspanning en metingen op basis van vochtpercentage.

Twee praktijkbedrijven lichten in het kort hun ervaringen met vochtmetingen toe. Vervolgens ging Willem Kalle van Fruitconsult in op de eerste resultaten van de demo die op Proeftuin Randwijk ligt met verschillende vochtmonitoringssystemen en irrigatie met één of twee slangen per rij. Deze demo zal 3 jaar voortgezet worden.

Rondom de bijeenkomst waren er stands van Interpomp, CH2O bv, Van Kessel Sport en cultuurtechniek bv, Estede, VGB en Bosta.

Met 65 deelnemers was het een leuke en geanimeerde bijeenkomst.