• Het ontwikkelen van een 3D-boomgaard-dataplatform binnen Akkerweb. Dankzij dit platform komt variabel spuiten in de boomgaard weer een stap dichterbij. Telers kunnen daardoor besparen op het gebruik van middelen.
  • Validatie van een 3D-taakkaartmodule voor plaatsspecifiek bespuiten. Dit projectonderdeel is in eerste instantie gericht op een module voor vruchtdunning. In een later stadium zijn de resultaten mogelijk ook toepasbaar voor precisiespuiten tegen ziekten en plagen. Dankzij dergelijke modules wordt het mogelijk om bespuitingen alleen uit te voeren op plaatsen in de boomgaard waar die nodig zijn. Ook daardoor kunnen telers dus besparen op het gebruik van middelen.
  • Een oogstregistratiesysteem waarin gegevens kunnen worden vastgelegd die tijdens de pluk zijn verzameld met behulp van sensingtechnieken. De gegevens – bijvoorbeeld met betrekking tot vruchtmaat en -kwaliteit – helpen de telers uiteindelijk om een beter product te telen.
  • Een onderbouwd overzicht van kansrijke innovatieve teeltsystemen (o.a. boomvormen) die geschikt zijn voor optimalisatie van sensingtoepassingen in de boomgaard.

Fruit 4.0 ging in 2017 van start op initiatief van de NFO. Aangezien de resultaten van eerste twee projectjaren veelbelovend waren, besloten de NFO en WUR een aantal aanvullende deelprojecten te formuleren die het lopende project versterken.

Bert den Haan, vicevoorzitter van de NFO:
“Als NFO zijn we ervan overtuigd dat nieuwe technologie kan bijdragen aan een verlaging van kosten, verbetering van opbrengsten en aan verdere verduurzaming van de sector. Het project Fruit 4.0 heeft laten zien welke kansen er liggen daarom zijn we blij dat het gelukt is om het project te verbreden”.

Uitbreiding van het consortium
De nieuwe projectonderdelen zijn financieel mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, door een aantal partijen die al meedoen in het lopende project. Dit zijn Machinefabriek Munckhof, Rometron, Hol Spraying Systems, Agrifirm, Adama, FruitMasters en The Greenery. Daarnaast is het consortium uitgebreid met de ZLTO, Stichting Projectenbureau Boomkwekerij, Pepperl & Fuchs en ICT bedrijf Q-ray.
De projectleiding blijft in handen van Wageningen University & Research (WUR).

Fruit 4.0
Het doel van het project Fruit 4.0 is zoals gezegd het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door toepassing van betere teelt- en managementinformatie. Binnen het project wordt gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt. Voorbeelden zijn het monitoren van bloesem- en vruchtontwikkeling in de boomgaard voor zowel gerichtere vruchtdunning als betere oogstprognoses. Een ander voorbeeld is een methode uit te werken waardoor sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. In het projectonderdeel ‘datamanagement voor bedrijf en keten’ wordt uitgewerkt hoe datakoppeling verbeterd kan worden.

Gedurende de eerste twee jaar van het project is er veel onderzoek gedaan naar sensoren waarmee in de boomgaard data verzameld kunnen worden. Tal van sensoren zijn hierbij uitgebreid getest. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Zo kan nu in kaart worden gebracht welke voorraadskist uit welke rij in een boomgaard komt. Daarnaast is er nu veel informatie beschikbaar over welke strategie het best gekozen kan worden voor datamanagement in de fruitteelt.