De directeur van Naturalis, Koos Biesmeijer, leidt het webinar deze avond in. Arjen Strijkstra (Bioloog en lector Bijengezondheid) neemt deelnemers vervolgens mee in het biodiversiteitsvraagstuk toegespitst op de bijen en de bijenhouderij. Tot slot zullen Eric Mahieu en Aat Rietveld (Commissie Biodiversiteit NBV) de deelnemers informeren over de rol van de NBV in dit vraagstuk, maar zeker ook wat men zélf kan bijdragen.

Deelname
Het webinar is voor iedereen toegankelijk en deelname is gratis. Hoe deze avond het webinar kan worden bijgewoond, wordt uitgelegd op www.bijenhouders.nl/bijenwerk/biodiversiteit

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging: meer dan honingbijen
Zorg voor natuurbeheer, en daarmee de leefomgeving voor bijen, is een kerntaak van de NBV. Deze ligt in het verlengde van de missie bijengezondheid te behouden en bevorderen. Zo heeft de NBV een Commissie Biodiversiteit waarin brede expertise aanwezig is om, zowel op praktisch als beleid adviserend gebied, vraagstukken over de leefomgeving van bijen op te pakken. Daarnaast heeft de NBV een landelijk dekkend netwerk van regionale Ambassadeurs Biodiversiteit opgeleid die zich op regionaal niveau inzetten voor een betere leefomgeving van bijen en andere bestuivers. De NBV is supporter van Deltaplan Samen voor Biodiversiteit, partner van de Nationale Bijenstrategie en schreef in 2020 haar eerste eigen Biodiversiteitsprijs uit. Binnen de NBV Biodiversiteitsprijs ontvingen de zeven winnende initiatieven samen een budget van €50.000,- voor de uitvoering van projecten ten gunste van duurzame verbetering van de leefomstandigheden van bestuivende insecten.