Achtergrond
Een aantal jaren geleden kwam uit een medewerkersmonitor naar voren dat medewerkers van WUR meer gezonde voeding op de werkplek wilden hebben. Om daar gehoor aan te geven is WUR onder de noemer Fruit@Work fruit  gaan verstrekken aan alle medewerkers. Elke dag wordt fruit neergelegd in kratjes en fruitschalen op verschillende punten in diverse gebouwen zodat medewerkers dit in “de loop” mee kunnen pakken.

Twee vliegen in één klap
De Fuit@Work bijeenkomst werd bezocht door ruim 200 personen. Door medewerkers van WUR die niet in Randwijk werkzaam zijn uit te nodigen slaan we als proeftuin twee vliegen in één klap aldus Jan Peeters (Fruitconsult). “We hebben als Fruitconcult samen met de WUR collega’s in Randwijk laten zien waar het werkfruit vandaan komt én we hebben laten zien wat we op de proeftuin allemaal in huis hebben om onderzoek en demo’s te faciliteren”.