Partner

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) is een zelfstandig voorlichtingsorgaan en kenniscentrum. De kernactiviteiten van CAF bestaan uit kennis delen en advies geven.
CAF verzamelt en deelt kennis op het gebied van gewasbescherming, bodem- en bladanalyses, bemesting en teelttechniek. Voor zowel groot-, steen- als kleinfruit.
CAF informeert en adviseert fruittelers over relevante wet- en regelgeving en over bovenwettelijke residuen en markteisen. Door gebruik van een groot aantal weerstations kan CAF ziektemodellen koppelen aan actuele weergrafieken. Hierdoor kan CAF actief helpen bij preventie van ziektes in de teelt.

Aryan van Toorn

“Een vitale proeftuin is van essentieel belang voor de fruitteeltsector in Nederland. Demo werk ontdubbelen en samen een vuist maken binnen grote kennis vraagstukken zijn voor de CAF hoofdredenen om partner te willen zijn.”