Partner

Delphy

Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy is daarmee dé onderneming in kennis en expertise voor onze partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd. De kennisexperts van Delphy dragen bij aan het succes van onze partners en creëren daarmee ook het eigen succes.

Ambitie: Worldwide Expertise for Food & Flowers

  • Omdat we willen bijdragen aan gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en  welbevinden voor mensen op aarde
  • Met kennisontwikkeling en kennisimplementatie maakt Delphy het optimaliseren van productie in food & flowers wereldwijd mogelijk
  • De experts van Delphy delen hun kennis en expertise met onze partners om daarmee hun doelstellingen te realiseren en resultaten te verbeteren

Delphy proeftuin Randwijk

Proeftuin Randwijk is het kennisinstituut voor de fruitteelt in Nederland. Het draagt bij aan het verstevigen van kennis ontwikkeling in Nederland voor het optimaal bedienen van de klanten. Eigen kennisontwikkeling hoort bij de expertise die vandaag de dag voor onze klanten noodzakelijk is. Met een fysieke locatie kunnen meerjarige proeven aangelegd worden op een kwalitatief hoog niveau.