Partner

Fruitconsult BV

Fruitconsult is een particulier adviesbureau voor de fruitteelt met een werkgebied in binnen- en buitenland. Fruitconsult begeleidt bedrijven op het gebied van bemesting, gewasbescherming en teelttechniek en is distributeur van diverse fruitteelt gerelateerde producten.

Jan Peeters (lid van de adviesraad van Proeftuin Randwijk)

“Op de proeftuin werken we samen met onze partners, sponsoren, supporters en opdrachtgevers continu aan kennis en innovatie voor de Nederlandse Fruitteelt”