Partner

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

De NFO behartigt de belangen van fruittelers met als belangrijkste aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, markt gerelateerde onderwerpen en kennis en innovatie. Tevens ondersteunt de NFO fruittelers op diverse vlakken zoals het verhogen van de kennis en ondernemerschap.

Siep Koning (Directeur NFO en voorzitter adviesraad Proeftuin Randwijk)

“Onderzoek, demo’s en innovaties helpen de fruitteeltsector opweg in verdere verduurzaming, verlaging van kosten etc. Proeftuin Randwijk speelt hierin een centrale en cruciale rol”.