project

IDC Randwijk

IDC RANDWIJKDe proeftuin is versterkt met het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Randwijk. Vanuit dit project wordt een actieve verbinding gecreëerd met het Gelderse bedrijfsleven in en om de fruitteelt. Het IDC vervult voor deze bedrijven een stimulerende en initiërende rol door hen een platform te bieden om innovaties en marktintroducties te demonstreren en uit te dragen.

Bedrijven worden door onderzoekers van Wageningen UR en fruitteeltadviseurs begeleid. Door verbindingen te leggen, door innovaties zichtbaar te maken en door kennis beschikbaar te stellen beoogt het IDC bedrijven te ondersteunen in het waarmaken van hun ambities. Het IDC richt zich primair op innovaties die leiden tot verbetering van de concurrentiepositie en verduurzaming van de sector: gewasbescherming en arbeid staan daarbij centraal.

Het IDC wordt financieel gesteund door de Provincie Gelderland die daarmee een impuls wil geven aan een duurzaam en internationaal concurrerend toekomstperspectief voor een belangrijke tuinbouwsector in haar provincie. Niet alleen voor de primaire producenten maar juist en vooral ook voor de innovatieve (toeleverende) bedrijven in haar Provincie. Het IDC-project heeft een looptijd van 3 jaar (van najaar 2015 t/m najaar 2018). In 2016 is gestart met 7 business cases die in 2017 zijn voortgezet. Hieronder een terugblik op het jaar 2017 en een toelichting op 6 van 7  businesscases.

Activiteiten IDC 2018
Op 5 juni 2018 organiseerde het IDC in samenwerking met het project Fruit 4.0 de “Innovatie markt Precisiefruiteelt”.
Lees hier het verslag op onze website.
Omroep Gelderland maakte een reportage. Klik hier om deze te bekijken.

Op 27 juni 2018 organiseerde het IDC Innovatie markt Groene GWB “Heeft groen de toekomst?”.

Terugblik activiteiten IDC:
Jaarverslag IDC Randwijk 2017:  klik hier. 

Informatie over de business cases van het IDC:
Business case Elstar Mutanten: klik hier.
Business case Groene Gewasbescherming: klik hier.
Business case Spuittechniek: klik hier.
Business case Geïntegreerde teelt van SQ 159: klik hier.
Business case Verlate Kersenteelt : klik hier.
Business case Xenia: klik hier.

Meer informatie is te vinden op de site van Wageningen University & Research. Wilt u als onderneming ook begeleid worden bij uw marktintroducties en ambities, neem dan contact met op met de heer Jan Peeters van Fruitconsult of mevrouw Barry Looman van Wageningen Plantresearch.
Wilt u zien wat het IDC te bieden heeft bekijk dan dit filmpje.