Samenwerking

De proeftuin werkt in verbinding met de gehele fruitteeltsector. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners, sponsoren, supporters en opdrachtgevers. Iedereen is welkom sponsor of supporter te worden en om proeven of demo’s aan te leggen op de proeftuin.

De Proeftuin zoekt verbinding met activiteiten in de diverse fruitteeltregio’s. Naast de samenwerking met de primaire sector wordt ook ingezet op samenwerking met andere partners zoals de teelt gerelateerde techniekbranche en het onderwijs.

Partners

De partners in proeftuin zijn Fruitconsult BV, de Centrale Adviesdienst voor de Fruitteelt (CAF), Delphy, de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en Wageningen University & Research Randwijk. Samen waarborgen zij de onafhankelijkheid van de proeftuin en zetten zij hun netwerk in om de proeftuin te versterken en kennisuitwisseling te bevorderen De partners vormen samen de adviesraad van de proeftuin en hebben de ambitie ervoor te zorgen dat de Nederlandse Fruitteelt voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheid, efficiency en rendabele productiesystemen.

Sponsoren

Sponsoren zijn bedrijven aanverwant aan de fruitteeltsector die jaarlijks een financiële bijdrage aan de proeftuin leveren Dit zijn o.a. toeleveranciers, toelatingshouders, boomkwekers, coöperaties, handelsbedrijven en andere belanghebbenden.

 

Supporters

Supporters zijn de fruittelers of ZZP-ers die actief zijn in de fruitteelt en die jaarlijks een financiële bijdrage aan de proeftuin leveren.

 

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Proeftuin Randwijk is dé centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk en praktijkgerichte innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse Fruitteelt plaatsvindt, door middel van onderzoek, proeven en demo’s.

De proeftuin kent hiervoor een diversiteit aan opdrachtgevers. Denk hierbij aan telers, afzetorganisaties, raseigenaren, vruchtboomkwekers, toelatingshouders, toeleveranciers en techniekbedrijven. Iedereen kan bij ons terecht voor proeven en demo’s voor zowel groot fruit (appel en peer) als voor pruim en kers en houtig kleinfruit.

 

Bij het meer fundamentele onderzoek heeft WUR de leiding. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over geheimhouding, wijze van publicatie van resultaten en dergelijke. De uitvoering vindt volledig onafhankelijk plaats.

De praktijkgerichte proeven en demo’s, bijvoorbeeld op het gebied van rassen, onderstammen, machines, meetapparatuur, bemesting en gewasbescherming hebben meestal een open karakter. Ze worden uitgevoerd onder leiding van Johan Sonneveld (kers, pruim, houtig kleinfruit) en Pieter van der Steeg (appel, peer) door een van de partners of in een samenwerking van de partners.