Samenwerking

De proeftuin werkt in verbinding met de gehele fruitteeltsector. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners, sponsoren, supporters en opdrachtgevers. Maar ook door verbinding te zoeken met fruitteelregio’s in Nederland. Iedereen is welkom sponsor of supporter te worden en om proeven of demo’s aan te leggen op de proeftuin.

Partners

De partners in proeftuin zijn Fruitconsult BV, de Centrale Adviesdienst voor de Fruitteelt (CAF), de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en Wageningen University & Research Randwijk. Samen waarborgen zij de onafhankelijkheid van de proeftuin en zetten zij hun netwerk in om de proeftuin te versterken en kennisuitwisseling te bevorderen De partners vormen samen de stuurgroep van de proeftuin en hebben de ambitie ervoor te zorgen dat de Nederlandse Fruitteelt voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheid, efficiency en rendabele productiesystemen.

Sponsoren

Sponsoren zijn bedrijven aanverwant aan de fruitteeltsector die jaarlijks een financiële bijdrage aan de proeftuin leveren Dit zijn o.a. toeleveranciers, toelatingshouders, boomkwekers, coöperaties, handelsbedrijven en andere belanghebbenden.

 

Supporters

Supporters zijn de fruittelers of ZZP-ers die actief zijn in de fruitteelt en die jaarlijks een financiële bijdrage aan de proeftuin leveren. Afhankelijk van de bedrijfsomzet vragen wij een bijdrage van € 185,- of € 550,- per jaar (excl. BTW).

 

Opdrachtgevers

De proeftuin Randwijk is de centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse Fruitteelt plaatsvindt. Iedereen kan bij ons terecht voor demo’s maar ook voor onderzoek zowel in de conventionele als de biologische fruitteelt.

De proeftuin Randwijk is de centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse Fruitteelt plaatsvindt.

De proeftuin kent dan ook een diversiteit aan opdrachtgevers. Denk hierbij aan telers, afzetorganisaties, raseigenaren, vruchtboomkwekers, toelatingshouders, toeleveranciers en techniekbedrijven. Iedereen kan bij ons terecht voor demo’s maar ook voor onderzoek zowel in de conventionele als de biologische fruitteelt.

Bij onderzoeksopdrachten heeft WUR-PPO de leiding. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over geheimhouding, wijze van publicatie van resultaten en dergelijke. De uitvoering vindt volledig onafhankelijk plaats.
Demo’s, bijvoorbeeld op het gebied van rassen, machines, meetapparatuur, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen hebben meestal een open karakter. Als opdrachtgever zult u het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk bezoekers de demo’s zien. Demo’s worden in principe uitgevoerd onder leiding van de tuinmanager van de proeftuin, maar kunnen ook uitgevoerd worden in samenwerking met andere partijen.