Nieuws

Actueel

Nieuws

Open dagen Proeftuin Randwijk 18 en 19 augustus

Op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus houdt Proeftuin Randwijk weer de jaarlijkse open dagen. Afgelopen jaar hebben we zeer veel positieve feedback gekregen over de opzet van de open dagen zoals we die in het kader van de coronacrisis bedacht hadden. Veel telers gaven aan dat deze opzet veel...

Nieuws

Oproep: Standhouders open dagen 18 en 19 augustus 2022

Randwijk, 2 mei 2022: Na een aangepast programma voor de open dag op Proeftuin Randwijk vorig jaar vanwege COVID-19, mogen we dit jaar weer starten met de organisatie van een uitgebreid programma voor de jaarlijkse open dagen die dit jaar...

Nieuws

Delphy versterkt Proeftuin Randwijk

Op de Fruitteelt vakbeurs in Houten ondertekenden Delphy, CAF en Fruitconsult een intentieverklaring tot toetreding van Delphy als aandeelhouder van Proefbedrijf Randwijk B.V. per 1 januari 2023.

Nieuws

Inspiratiemiddagnatuurinclusieve landbouw op Proeftuin Randwijk.

Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseert het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland een inspiratiemiddag rondom het thema natuurinclusieve landbouw. Doel van de bijeenkomst is om de bezoekers op een laagdrempelige manier handvatten te geven hoe je op het eigen bedrijf aan...

Nieuws

Nieuw Houtig Kleinfruit Centrum bij Proeftuin Randwijk

12 oktober 2017: De stuurgroep van Proeftuin Randwijk werkt aan de oprichting van een nieuw Houtig Kleinfruit Centrum op Proeftuin Randwijk. Kleinfruit is een belangrijke, zich vernieuwende en groeiende sector. Om de kleinfruitsector goed te ondersteunen bij zijn verdere ontwikkeling...

Nieuws

Proeftuin Randwijk levert Fruit@work voor medewerkers WUR

10 november 2017: Onder de noemer Fruit@work is afgelopen week gestart met een project waarin Wageningen UR haar personeel  gratis fruit aanbiedt.  Proeftuin Randwijk levert het fruit.

Nieuws

Samenwerking Nederlandse Bijenhouders en Proeftuin Randwijk

22 december 2017: De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en Proeftuin Randwijk gaan vanaf 2018 intensief samenwerken.

Nieuws

Nieuw project Fruit 4.0: Met behulp van drones groeikracht in kaart brengen

5 februari 2018: Dit seizoen gaat met financiële steun van het Fruitpact (Provincie Gelderland) het eerste “Fieldlab” project van start onder de titel “dronebeelden voor beter boomgaardmanagement”.

Nieuws

Proeftuin Randwijk biedt ruimte voor stagiaires

13 februari 2018: De afgelopen jaren heeft Proeftuin Randwijk al een flink aantal stagiaires van Helicon en HAS een goede leerplek mogen bieden.