project

Projecten Tech & Data

Het waarom en het doel

Het produceren van fruit kan nu en in de toekomst niet meer zonder toepassing technologie en het gebruik van data. Op termijn zal de wijze waarop gewerkt wordt op teeltbedrijven radicaal veranderen naar flexibele, autonome en vraaggestuurde processen die naadloos aansluiten op processen verderop in de keten. Op Proeftuin Randwijk werken we daarom dagelijks aan nieuwe oplossingen die bijdragen aan automatisering en digitalisering in de fruitsector.

Denk daarbij aan de ontwikkeling van beslissingsondersteunende datasystemen,  precisietechnologie voor het plaatsspecifiek kunnen toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, boomspecifiek wortelsnoeien, het ophalen van teelt- en managementinformatie in de boomgaard met behulp van gewas- en bodemsensoren en het werken aan robotisering van teelthandelingen.

Doel is fruittelers in staat te stellen; het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te verminderen,  productie en kwaliteit van het fruit te optimalieren en kosten in de hand te houden.

 

 

De thema’s

Geinspireerd op de roadmap “Fruit 4.0 De vruchten van meer Technologie” werken we op de proeftuin samen met onze partners en opdrachtgevers in diverse projecten aan vier thema’s:

Management en (big) data
Dit omvat het verwerken en analyseren van allerhande informatie tijdens de teeltcyclus. Toepassingen zijn gericht op betere managementinformatie voor teelt, bedrijfsvoering en keten. Daarmee kan gestuurd worden op het steeds verder optimaliseren van de inzet van arbeid en productiemiddelen en het steeds beter afstemmen van teelt en kwaliteit met de keten.

Waarneming en detectie
Dit omvat het geautomatiseerd, gestructureerd en tijdig verzamelen van precieze informatie tijdens de teeltcyclus. Daarmee is de teler in staat om indien nodig tijdig in te grijpen en beter te plannen. Dit kan de efficiëntie verhogen en het gebruik van middelen terugdringen.

Hightech voor de boomgaard
Dit omvat diverse machines en robots die in toenemende mate handelingen in de boomgaard kunnen verrichten. Daarmee is de teler in staat het gebruik van middelen te verminderen, de kwaliteit van het fruit te verhogen en kosten te verlagen. De verwachting is dat hieruit op den duur een multifunctionele robot volgt die zelfstandig complexe taken kan uitvoeren.

Hightech voor de keten
Dit omvat het ontwikkelen van toepassingen die telers en ketenpartners helpen om betere producten te leveren, derving te verminderen en onnodige kosten tussen oogst en afzet van het product te voorkomen. Denk hierbij aan een inpakrobot. Zo nemen de efficiëntie en het rendement van de keten toe en levert de keten een beter product aan de consument.