project

The Next Fruit 4.0

Algemene projectinformatie

In The Next Fruit 4.0 wordt gewerkt aan verdieping en verbreding van technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen. Verbreding door de sensingtechnologie die voor appels ontwikkeld is te vertalen naar andere fruitgewassen. Verdieping door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie, sensing en robotisering.

De toepassingen die in dit project ontwikkeld worden dragen bij aan: (1) verduurzaming van teelt en keten, (2) opbrengstmaximalisatie en (3) aan kostenminimalisatie. De focus ligt daarbij op het product peer maar er zal ook aandacht zijn voor toepassingen in appel en rode bessen.

De basis van het project wordt gevormd door de zogenaamde case studies. In deze cases wordt gewerkt aan; (1) preciciespuiten in combinatie met ziekte- en plaagdetectie, (2) de ontwikkeling van beslissingsondersteunende dashboards, (3) een sensorplatform, (4) data verzameling in relatie tot bewaarbaarheid van fruit (Cooldata) en (5) onderdelen (zoals grippers) voor multifunctionel robots.

Omdat de uitvoering van de cases verschillende expertises vraagt wordt per case een inhoudelijke bijdrage geleverd vanuit zes werkpakketten: (1) sensing, (2) managementinformatie, (3) robotisering, (4) randvoorwaarden, (5) implementatie, economische validatie en innovatieadoptie en (6) een innovatiecirkel.

Voor het totale project geldt dat voor de nieuwe technologische toepassingen nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan de sociale en economisch impact en aan de voorwaarden voor innovatieadoptie. Wat dit project bijzonder maakt is de samenwerking tussen een breed consortium van Nederlandse en Amerikaanse partijen, en de integrale ontwikkeling van technologie (sensing, robotisering), datamanagement en managementinformatie.

In The Next Fruit 4.0 wordt gewerkt aan verdieping en verbreding van technologische oplossingen voor de fruitteelt van morgen. Verbreding door de sensingtechnologie die voor appels ontwikkeld is te vertalen naar andere fruitgewassen. Verdieping door een volgende stap te zetten in precisiespuittechnologie, sensing en robotisering.

De toepassingen die in dit project ontwikkeld worden dragen bij aan: (1) verduurzaming van teelt en keten, (2) opbrengstmaximalisatie en (3) aan kostenminimalisatie. De focus ligt daarbij op het product peer maar er zal ook aandacht zijn voor toepassingen in appel en rode bessen.

De basis van het project wordt gevormd door de zogenaamde case studies. In deze cases wordt gewerkt aan; (1) preciciespuiten in combinatie met ziekte- en plaagdetectie, (2) de ontwikkeling van beslissingsondersteunende dashboards, (3) een sensorplatform, (4) data verzameling in relatie tot bewaarbaarheid van fruit (Cooldata) en (5) onderdelen (zoals grippers) voor multifunctionel robots.

Omdat de uitvoering van de cases verschillende expertises vraagt wordt per case een inhoudelijke bijdrage geleverd vanuit zes werkpakketten: (1) sensing, (2) managementinformatie, (3) robotisering, (4) randvoorwaarden, (5) implementatie, economische validatie en innovatieadoptie en (6) een innovatiecirkel.

Voor het totale project geldt dat voor de nieuwe technologische toepassingen nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan de sociale en economisch impact en aan de voorwaarden voor innovatieadoptie. Wat dit project bijzonder maakt is de samenwerking tussen een breed consortium van Nederlandse en Amerikaanse partijen, en de integrale ontwikkeling van technologie (sensing, robotisering), datamanagement en managementinformatie.