project

Kennis op Maat Fruit 4.0

Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk

Algemene projectinformatie

Dit Kennis op Maat-project is erop gericht de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In dit project brengen de consortiumpartners kennis en producten uit afgerond en lopend onderzoek rond precisiefruitteelt zo snel mogelijk naar de praktijk. Er wordt kennis en ervaring gedeeld met fruittelers, fruitteeltadviseurs, toeleveranciers en studenten

De kennisthema’s die in dit project aan de orde komen, zijn:
– sensing (bijvoorbeeld detectie met behulp van cameratechnologie)
– precisiemaatregelen (bijvoorbeeld wortelsnijden of vruchtdunning op basis van taakkaarten)
– datamanagement & ICT
– rendement van precisietoepassingen
– boomgaardinrichting
– robotisering.

Werkwijze
De kennis wordt op verschillende manieren richting de praktijk gebracht. Dit gebeurt via demo’s, via bijeenkomsten, middels webinars en ook door lesmateriaal te ontwikkelen voor het fruitteeltonderwijs.

Tevens zijn drie regionale studiegroepen opgezet die bestaan uit gemiddeld 15 personen, zijnde fruittelers, adviseurs en studenten.
Per studiegroep dient één fruitteeltbedrijf als demobedrijf. De onderwerpkeuze wordt bepaald in samenspraak met de groep. Voor elke groep worden jaarlijks minimaal 3 bijeenkomsten georganiseerd.

Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn:
– wat ‘zien’ sensoren en waar moet je op letten bij aanschaf van sensoren?
– hoe gebruik je het sensorplatform?
– hoe analyseer en gebruik je de data?
– hoe maak je een taakkaart?
– de opzet en ervaringen rond de demo’s van precisietoepassingen en het rendement van deze toepassingen.

Elke studie groep wordt begeleid door een medewerker van WUR en een vaste, ervaren teeltadviseur.

Het beoogde resultaat van dit project 
Na afloop van dit project is de doelgroep op de hoogte van de mogelijkheden die nieuwe technologie te bieden heeft en zijn de deelnemers aan de studiegroepen in staat om nieuwe technieken en datamanagementtools toe te passen op het eigen bedrijf.